Retningslinjer – utarbeidet av G-BO SERVICE AS

 G-Bo Service AS følger myndighetenes anbefalinger og retningslinjer og setter inn tiltak for å forebygge smitte. Mitt firma utfører serviceoppdrag i forbindelse med forespørsler. På forhånd vil jeg kontakte deg for å avklare forholdsregler for oppdraget som er synliggjort nedenfor. 

Avklares med kunde på forhånd:

 Da usikkerheten rundt smitte-situasjonen er uklar ber vi deg som kunde ha forståelse for- og akseptere at jeg opptrer som om både kunde og håndverker er korona-smittet og dette innebærer:

1. Vi håndhilser ikke.

2. Vi sørger for at vi kan holde pålagt minste avstand mellom oss på 2m og ikke under noen omstendighet nærmere enn minimum én (1) meter.

3. Det er svært viktig at du som kunde beskriver oppdraget godt, gjerne med bilder, evt. skisse og sender håndverker på forhånd (Benytt telefon, epost, SMS). Kompletterende forklaring på de neste linjene.

Kontrollpunkter:

Det er avtalt at kun en person er til stede v/ankomst og at denne holder pålagt avstand. Kunde bekrefter at det er ryddet for tilkomst. Oppdraget er forstått på bakgrunn av tilsendt dokumentasjon/avtale. Tidspunkt med kunde er avtalt.

Generelle regler for ansatt som er på jobb og i beredskap

1. Sørger for god hånd hygiene – vasker hendene grundig – både før og etter arbeidsoppdraget

2. Har med papir-lommetørkle og benytt dette om en må nyse eller hoste

3. Har en ikke dette tilgjengelig og må nyse/hoste – brukes albue-kroken

4. Har tilgjengelig egen såpe, vaskemidler og tørkepapir

5. Bruker alltid hansker til alle typer arbeider og dekker ansiktet til dersom forholdene tilsier det

6. Vasker verktøy grundig som benyttes på oppdraget

Forholdsregler under oppdraget

Kontrollpunkter:

Nødvendig forholdsregler/verneutstyr benyttes og nødvendig hygiene-tiltak er forberedt.

Avtalte arbeider er utført, kontrollert og testet.

Rydding og forsvarlig fjerning av overflødig materiell

Etter gjennomført oppdrag

Kontrollpunkter:

Benyttet verneutstyr er kastet/destruert eller rengjort.

Arbeidstøy og hansker vaskes daglig på 60 GRADER.

Nødvendig hygiene-tiltak er utført

Materiel-liste, timeliste, dokumentasjon er notert og utfylt sjekkliste sendes kunde digitalt umiddelbart etter oppdrag.